« Lotus 2 Eleven kit car build diary

El


Kolla även under Uppdateringar  där en del finns beskrivet. Also check under Updates  were some jobs are described.

Modifierat kopplingsschema och legend/ Modified wiring diagram and key to diagram

Datum 2020 Dec 04

Lagt ut de båda kabelhärvorna för jämförelse. Lite skrämmande mängd kablar vid första påseende, men försiktigt ska väl en hel del som stolsvärme, krockkuddar, innerbelysning mm. kunna klippas bort. Började med att borra ur låsskruvarna till tändningslåset för att få loss det från styrservot, en annan komponent som inte kommer att behövas. ABS och antispinn lär väl också få stryka på foten.

Spread out the two wiring looms to compare them. A little bit terrifying amount of wires at first glance, but with some caution, a lot should be able to get rid of, such as seat heating, air bags, inner lighting etc.. Started with drilling out the locking screws for the ignition lock separating it from the servo, another thing that will be gone as well as ABS and traction control.

           

 « Lotus 2 Eleven kit car build diary