« Triumph TR2 build diary

Uppgraderingar / Updates, last entry Dec 08 2017

Uppgraderingar    / Updates  

          

Datum 2020 Jan 21

Monterat nya smörjbara bronsbussningar (från Revington) i parallelstaget. De ersätter gummibussningarna som är standardutförande.

Fitted new greasable bronze bushes pins (from Revington) in the track control rod. Replacing the standard rubber bushes.

               

Datum 2019 Dec 20

Med nya verktyget gick det lätt att byta oljefilter. Plockat ur kylaren också, nu ska det gå att komma åt bussningarna i styrarmen.

Whit the new tool it was easy to change oil filter. Radiator also removed, now its good access to fit the "track control pin kit" and the "top plate with spring loaded pin for the steering box" bought from Revington, before fitting the new radiator.

   

Datum 2019 Dec 19

Har tappat ur kylarvatten och oljor samt demonterat stötfångare och fronten, glömde inte att märka upp alla elledningar till blinkers, lampor mm som hänger ihop med fronten. Oljefiltret är nästa punkt, drog sönder ett verktyg och det andra greppade inte tillräckligt bra, så nu har jag skaffat en tredje variant som är det mest robusta jag kan hitta.

I've drained oils and coolant and removed bumper and front apron, didn't forget to mark up wiring for lamps and other electrics at the front. The oil filter was actually the biggest problem, it's a spin on filter, broke the first tool, the second tool didn't grip enough so I had to buy the most robust tool I could find.

       

Datum 2019 Nov 25

Garaget friställt för TR2:an nu när Midget kan rulla av egen kraft. Ett år sen sist så visst servicebehov finns. Tänker byta till kylare utan hål för vev för bättre kylkapacitet samt några Revingtonprylar för bättre precision i styrningen. Kanske sätter in ett bromsservo också och den nyrenoverade huvudbromscylindern. Vintern är lång.

Garage liberated for the TR2 now when the Midget is finished and can be driven. One year since last time for the TR in the garage so some need for service and I'm also going to put in a radiator without hole for the crank for better cooling capacity. Some of Revington gadgets are going in to improve steering. Maybe I'll also will fit a power brake unit and fit the renovated master cylinder. Winter is long.

 

Datum 2019 Sept 30

Efter att inte lyckats balansera originalhjulen pga orundhet och skevhet som visat sig mellan 85-105 km/h, så köpte jag ett set fälgar med däck avsedda för en TR6:a. Var lite osäker på om de skulle passa pga att ET var över 20, ska egentligen vara ET 7 på en TR2, men de passar bra. Kanske för att däcken som sitter på är 195 breda isf mer lämpliga 165, provkörde och det kändes stabilt, problemet är att det är väldigt tungstyrt när man ska parkera.

After not succeeding in balancing original wheels due to out of round and warp, which manifested itself between 85 and 105 km/h, I bought a set of used TR6 Minator wheels 15/5,5 ET20. I was a bit unsure if they would fit due to lager ET than the ET 7 which is standard for a TR2. Maybe it works and look OK due to the 195 wide tires that came with the wheels. Made a test run, and they work great until you want to park the car, the steering becomes very heavy with the larger wheels. I knew that, and have to consider shifting tires between the rims.

     

Datum 2019 Aug 07

Efter att ha brutit naglar på Teenax knappar bestämde jag mig för att göra ett verktyg som hjälpmedel, det fungerar alldeles utmärkt.

After breaking several nails trying to loosen Teenax buttons, I decided to make a tool to help loosen them. It works great!.

       

Datum 2019 Jun 28

En tändspole till knäckt i värmen, körde med reservspolen hängande i vävtejp. Nu är spolen flyttad till innerskärmen. Passar också på att kolla om en motorrumsfläkt avsedd för båtar hjälper till att få kallare luft till förgasarna, sugslangen tar luft framför/vid sidan av kylaren. Fläkten är bara 75 mm i diameter men kan blåsa 3 m3/min så det är förvånansvärt bra blås men den är lite högljudd.

Another coil gave up due to heat, drove home with the spare coil hanging in duct tape. Now the coil is moved to the inner wing. I am also test fitting a bilge pump use to ventilate engine room and keel of motor boats, it sucks air via a hose in front and at the side of the radiator. It's only 3" in diameter but a lager fan will not fit, it pumps amazingly much air though, more than 100 cfm, but it's a bit loud. It will be interesting to see if it has any effect on the carburetors.

       

Datum 2019 May 11

Vindruta och sidorutorna (nu i ny färg) monterade.

Wind screen and side screens (now in new colour) are fitted.

     

Datum 2019 Mar 19

Sidorutorna klara och suffletten nästan färdigmålad.

Side screens are finished and the soft top almost finished.

   

Datum 2019 Mar 14

Äntligen kommit mig för att måla om vinylen så att dörrar och sufflett blir lika. Plockade ur rutorna ur ramarna och sprayat en gång för att se hur långt en burk räcker, beställde 3 burkar till av kulören "Light parchment". Maskerade rutorna i suffletten också innan jag ska göra rent med den speciella rengöringssprayen som gör rent och löser upp vinylen lite, den vill jag inte ha på rutorna.

Finally, started painting the vinyl of side screens and soft top, so they'll match in colulor. Took out the windows from the side screens and sprayed out a full can to see how much it covers, I ordered 3 more cans of the colour code "Light parchment". Masked the screens of the top, before cleaning with the special solvent that cleans and softens the vinyl surface, I don't want any of that on the screens.

       

Datum 2018 Dec 19

Fick hem den av Past Parts renoverade huvudcylindern för broms och koppling, det viktigaste är nya lopp i cylindrarna men den kom med nya tätningar och packningar också. Inte billigt, men kommer inte att läcka som den helt nya jag köpte ifjol från Moss.

Got back the MC (master cylinder) for brakes and clutch from Past Parts, resleeved and fitted with new gaskets and seals. Not cheap, but wont't leak like the new one I bought from Moss.

   

Datum 2018 Nov 24-25

Har börjat montera in Revingtons "Logic overdrive switch" som får overdriven att falla ur när man växlar, justerat upp kopplingsschemat och börjat montera kablar i reläsocklarna från Revington, har också tillverkat ett gemensamt fäste för det vanliga overdrivereläet och Revingtons.
Inkopplat och provkört, funkar bra.
Passade på att koppla in blinkersvarnare, den fungerar så att efter 10 blinkningar (ställbart 1-20) börjar en summer varna tills man slagit av blinkersen, funktionen kopplas ur när man har bromslamporna tända, men börjar ljuda efter 10 blinkningar när man släppt bromsen, också testat i trafiken och det fungerar. Ganska diskret summerton.

I've started to fit Revingtons "Logic overdrive switch" which makes the overdrive drop when shifting gears. I've updated the wiring diagram and fitted the relay sockets with wires, also made a common support for both ordinary OD-relay and the new Revington relay.
Installed and tested in traffic, works fine.
Took the opportunity to install a indicator warning buzzer, it starts sounding after 10 pulses (adjustable 1-20), if you hit the brakes it disengages the buzzer and after releasing the brakes it starts buzzung after 10 pulses if you haven't turned of the indicators, also tested in traffic and it works, the buzzer isn't to loud.

         

Datum 2018 Nov 23

Bytte ut de här sealed beam lamporna mot nya reflektorer med halogenlampor, sealed beam lamporna hade en väldigt konstig ljusbild som bländade medtrafikanterna.

I swapped the sealed beam lamps for new reflectors with halogen lamps, the sealed beams had a veryy funny light pattern blinding oncoming traffic.

 

Datum 2018 Nov 23

Köpte nya bromstrummor till bakbromsarna och det första jag upptäcker när jag ska montera trumman är att hålet för att justera backarna saknas. Borrar hål med gamla trumman som mall sätter dit trumman men den går inte på ända till navet, upptäcker att bulthålen är 12 mm när 15 mm behövs för att "kragen" på hjulbulten ska gå igenom hålet, borrar upp samtliga hål och nu äntligen passar trumman.

I bought new rear brake drums, and the first thing I discovered fitting the drum is that the hole for adjusting the brake shoes is missing. Using the old drum as template I drilled a 16 mm hole and then tried to fit the drum but no luck, the holes for the bolts are to small, they need to be 15 mm to let the "neck/rim" of the bolt pass. Drilling the holes with a 15 mm bit, and now finally the drums fit.

         

Datum 2018 Nov 22

Jag fick tillbaka den renoverade fördelaren från Distributor Doctor, men när jag monterade den såg jag att rotor pekad nästan 45 grader annorlunda än den gamla fördelaren. En av anledningarna att jag lät renovera fördelaren var att den billiga fördelaren jag köpte från Accuspark som reserv pekade lika mycket "fel". Kontaktade Martin Jay på DD och vi kom fram till att den fördelare jag använt har drivningen 45 grader fel, antagligen beroende på att den reparerats pga att låspinne eller hålet glappat och drivningen vridits till ny position för att kunna borra och sätta i ny låspinne. För att få fördelaren i bättre läge lyfte jag drivningen och vred den en kugg, svårigheten är att vrida drivningen av oljepumpen till rätt läge när man vrider fördelardriften i nytt läge.
Borrade ur låspinnen ur drivningen, plockade isär och kollade fördelaren. Smorde och satte ihop den med ny fiberbricka mellan hus och drivningen, justerade in drivningen i samma position som den renoverade fördelaren, borrade nytt hål och säkrade med en rörpinne.

I got the refurbished distributor back from Distributor Doctor and when fitting it I noticed the rotor was pointing about 45 deg different than the one I took out. The reason I sent an old distributor to be repaired was that I needed a spare and the cheap emergency one I bought from Accuspark I had to turn approx 45 deg to make it work. Now, fitting the one I got back from DD seems to also end up in more or less the same position as the Accuspark distributor. Conclusion is that there must be something funny about the one I've been using. Got in contact with DD and we agreed that the one I've been using probably has had the drive dog fitted in a new position due to worn securing pin/hole. To get the distributor in a better position I had to take out the drive and turn it one cog, the difficulty is to get the oil pump drive in the right position, but now it's done and the motor test started.
Drilled out the drive dog pin, took the distributor apart, checked all parts, put everything back together, turned the drive dog to the same position as the refurbished distributor and drilled a new hole and secured it with a roll pin.

         

Datum 2018 Nov 14

Fick en NOS bromcylinder till bakhjulen från Peter Wigglesworth, det tackar vi för, mycket bättre kvalitet än reprocylindrarna.

Received a NOS rear brake cylinder from Peter Wigglesworth, thanks a lot, much better quality than repro cylinders.

 

Datum 2018 Nov 4

Ute för att checka bromsar och stötdämpare, friskt med bara Brooklandsrutorna i höstdimman.

Out checking brakes and shocks, a bit chilly with only Brooklands in the autumn fog.

   

Datum 2018 Nov 3

Monterat bromsskor med nya belägg fram. Satt i nya nålar i förgasarna, normal isf. "rich". Har grovjusterat men måste ut och köra för att testa om det blev någon skillnad, tidigare gick det bra på varv över 2000 men vid låga varv var jag tvungen att använda lite choke för att motorn skulle gå jämnt. Har också bytt ut kylarvätskan inkl. ny glykol.

Fitted relined brake shoes at the front wheels. Fitted normal mix needles in the carbs, the ones I had was "rich" which worked OK under load, but coasting an at low revs I had to use a little bit of choke to make engine run well, I've just made approx. tuning but need to run on the roads to verify tuning of carbs and to see if theese needles work better. I've also change colant and flushed out the radiator.

       

Datum 2018 Nov 1

Satte dit det nya navet isf. det som hade ett kast i ena hörnet. Tyvärr har det här helt nya hålen för de försänkta skruvarna som håller bromstrumman förskjutna, trumman passade OK på originalnavet, har kontaktat Revington som jag köpte det hos.

New hub in place, replacing the one with a corner out of plane. Unfortunatly this new hub has the holes for the countersunk screws that hold the brake drum a bit out of place, the drum fitted OK on the old hub. I've got in contact with Revington who sold it.

           

Datum 2018 Nov 1

Bestämde mig för att kolla bromsarna bak och upptäckte att den helt nya bromcylindern höger bak hade läckt och blött ner bromsbackarna med bromsolja så de är i princip förstörda. Nya finns inte så man kan bara få dem genom utbytessystem och det blir rätt dyrt om man räknar in frakt tor England, nästan 1000 kr per sida. Monterade isär och inspekterade cylindern, den har åtminstone 3 porer i tätningsytan. Som tur är hade jag sparat en gammal cylinder som faktiskt efter rengöring ser bättre ut invändigt, den har också en mer komplicerad inre konstruktion med separat kolv för handbromsen och en tryckfjäder bakom själva bromskolven, så jag monterade den. Jag upptäckte att jag hade några lätt begagnade bromsskor liggande bland sparade saker, som såg rätt lika ut TR2:ans bromsskor. Samma diameter, samma bredd men en skänkel var lite längre och hålen för fjädrarna satt lite olika, så jag kapade till samma längd och borrade några nya hål och har nu bromsskor som passar. Men, när jag monterade märkte jag att ena skon inte riktigt passade så jag provade med originalskon, och den passade int riktigt heller! Google, och hittade en bild på monterade bromsbackar som inte såg likadant ut som mitt montage, så jag skruvade loss bromsskölden, roterade den 45 grader, vände bromscylindern 180 grader och då passade allt. Följaktligen var det bara att göra likadant på vänstersidan. Har nu antagligen bättre fungerande bromsar bak.

Decided to check on rear brakes and wasn't happy with what I discovered. First RH brake cylinder was leaking and had soaked the brake shoes with brake fluid, those shoes can only be bought as exchange and to a hefty price if you include shipping to and back to Sweden. Removed the cylinder (new from Rimmer or Moss) and found at least three pores in the sealing area, I had saved an old cylinder which actually looked better and has a different design internally (more complicated with a separate "piston" for the handbrake and a spring behind the actual brake piston, so I used that one instead. Discovered a couple of brake shoes in the salvaged parts that I think comes from an old Volvo Duett, they looked quite similar so I adapted two of them by cutting them to the same length as the original ones and drilled a couple of new holes for the springs, they fit nicely and cost me nothing. BUT, when first fitting the shoes one didn't seem to fit, so I tried with the original and got the same problem! Google, and found a picture showing a different view of the position and orientation of the cylinder, started undoing the backplate, rotated it 45 degrees and rotated the cylinder 180 degrees, screwed everything together and now it's as it's supposed to be. Fixed the LH side as well

                   

Datum 2018 Oct 30-31

Fick renoverade stötdämpare från Stevenson Motors och monterade dem.

Got the refurbished shocks from Stevenson Motors and replaced the ones in the car.

     

Datum 2018 Oct 28

Börjat checka hjul, lager och bromsar. Först vänster fram där navet rullar lite trögt, så jag drar loss kollar fett och lager, problemet verkar vara att det yttre lagret sitter väldigt stumt på axeln så när man dragit det och sen ska släppa lite på spänningen flyttar det sig inte. gjorde så att jag drog till det började kännas lite tungt lossade muttern ett"hack" och drog ut navet med avdragare, så nu känns det OK.
Kollade båda naven med indikatorklocka och vänster nav har ett lite för stort kast vid en hjulbult, tror jag ska sätta dit ett reservnav jag har.

Started checking wheels, bearings and brakes. Starting with left front hub which doesn't spin as easy as RH side, pulled of the hub and checked grease and bearings, the problem seems to be that the outer bearing sticks really hard to the axle so after tightening the nut and then loosening it nothing happens, so I tightened it again and reversed a flat on the nut and then pulled the hub out with a puller tool and now it feels OK.
Check both hubs with an indicator clock and the LH hub has a bit to much offset at one wheel bolt so I'm planning to use the spare hub I've got instead.

 

Datum 2018 Oct 27

Fick en överbliven bogserögla från en kompis, så jag skar isär den och snodde rundstången, rätade på öglans ändar, borrade hål i vinkeljärnet jag gjorde tidigare som kylarskydd, svetsade dit öglan. Nu har jag fäste för bogserlina vilket förhoppningsvis betyder att jag aldrig behöver använda den..

Got a left over towing hank from a friend, so I stripped out the round bar and drilled a couple of holes in my home made radiator protection bar, welded the hank to the angle bar. Now I have the means to be towed, which probably means it will never happen.

             

Datum 2018 Sept 29

Handlade på mig ett par begagnade bakre stötdämpare och en dito fördelare från en medlem i TR-klubben. Stötdämparna skickade till Stevenson Motors för renovering och fördelaren till Distributor Doctor. Ska även köpa ett framhjulsnav och en "Logic overdrive switch" från Revington. Börjar samla på mig lite delar att jobba med i vinter.

Purchased a couple of used rear shock absorbers and a distributor from a fellow club member. The shocks went to Stevensons Motors for restoring and the distributor to Distributor Doctor. I'm also about to buy a front wheel hub and a "Logic overdrive switch" from Revington. I've started to collect some parts and pieces for the winter season jobs.

 

Datum 2018 Jul 29

Jag har haft problem med en läcka vid huvudcylindern för broms och koppling, det förstör färgen, men har inte var så allvarlig att det påverkat funktionen. Bestämde mig för att köpa en ny då jag är osäker på om jag kan hona cylinderloppen ytterligare, jag har ju bytt tätningarna och man får hoppas att det inte var någon av de nya som var defekt. Jag har läst om undermålig kvalitet på gummidetaljer, men tyvärr även på nytillverkade cylindrar. Gjorde rent och slipade, tvättade och maskerade samt lackade nödtorftigt, får se om jag försöker göra det snyggare i vinter. Monterade de nya cylindrarna och observerade att de inte är riktigt lika i bakänden, det är även olika gänga i godset för adaptern till ledningen för kopplingen. Kunde förresten konstatera att det var kopplingcylindern som läckt. Fick sen hjälp av en bekant att lufta bromssystemet.

I've had a problem with a small leak at the brake and clutch master cylinder taking the paint out but not so big that it affected the functions. Decided to buy a new cylinder instead of trying to grind/polish it further, the seals are all new, but I've heard of rubbish quality of both rubber details and new master cylinders but I'm hoping It will work out well. Stripped out the cylinder grinded and washed away ruined paint, masked it up and sprayed new paint as a quick fix, I'll try to make it better in the coming winter. Comparing the old and new cylinder I observed that the new is a bit different at the rear end and that the threads for the adapter piece for the clutch line are different. By the way I noticed that it was the clutch cylinder that had been leaking. Got help from a friend working the pedals to get the air out of the lines, I have a vacuum tool but somehow it has problems getting all air out of the system, another problem is the small volume in the the master cylinder reservoir, I managed to empty it twice, drawing new air into the brake lines..

             

Datum 2018 May 03

Fått hem nya bromstrummor fram, hoppas att vibrtionen som kom vid 90-100 kmh försvinner. Jag är tvungen att kapa av 4 mm för att de ska gå fria från P-ändarna som sticker ut mer än orignal pga de modifierade styrarmarna från Revington. Jag målar trummorna med högtemperaturfärg och bakar trummorna i 250 i ugnen för att härda färgen.

I've got the new front brake drums and hope that it will sort the unbalance at 60 mph and above. I have to cut 4 mm of the rim of the drums to make them fit, the track rod ends are getting to close to the drums caused by the Revington steering arms. I'm painting the outside of the drums with high temperature paint and I'm curing the paint at 250 centigrade in the oven.

       

Datum 2018 May 01

Har monterat en backspegel på vänster skärm så jag får lite bättre koll på trafik bakom.

I've fitted a rear view mirror on left front wing to get a better view what's behind.

   

Datum 2018 Apr 26

Gjort iordning en reservfördelare, isf att ta med rotor, kondensor, brytare, fördelarlock, blev det inte mycket dyrare att köpa en komplett från Accuspark, visserligen en motsvarande Lucas 25D, men flyttar man tändkablarna ett steg moturs och vrider fördelaren max medurs funkar det hjälpligt. Rätt fördelare är Lucas DM24P Man kan naturligtvis köpa en elektronisk från 123 Ignition, men då pratar vi 3000 kronor.

Prepared a spare distributor instead of bringing rotor, condensator, points and distributor cap. It wasn't much more expensive buying the equivalent of a Lucas 25D from Accuspark. It works OK if you move the ignition cables one step counter CW and turns the distributor max advanced. Accurate distributor would be Lucas DM24P. I could of course bought an electronic from 123 Ignition, but then the cost would be 250 pounds.

 

Datum Apr 13 2018

Bra att ha saker som jag stoppar i reservhjulsutrymmet, 5 l reservdunk, varningstriangel, bogserlina, domkraft, reservdäck på burk, en verktygssats, en liten L-lampa. Enda originalverktyget är hjulmutternyckeln. Ska även stoppa dit startkablar. Får fundera på reservdelar, men fläktrem, kondensator, rotor, brytarsptsar är väl ett minimum.

Stuffed som essentials in the spare wheel compartment, 5 l spare fuel can, warning triangle, tow line, jack, spare wheel on can, some basic tools and a little LED-torch. Only original tool is the wheel nut spanner. Still missing is wires for emergency start. Also need to have some spareparts like fan belt, condensor, rotor, breaker points at least.

 

Datum Dec 08 2017

Ny vindruta levererad från Rimmers. Kostade på en Triplexruta eftersom den sägs ha bäst passform. Priset var OK eftersom Rimmer hade ett av sina erbjudanden (17% rabatt) men frakten var svettig.

Got the new windscreen from Rimmers. Decided to buy the Triplex screen even though it's twice the price of the cheap ones, it's said to fit the frame better than the cheaper ones. The price became a bit better as Rimmers had one of their offers of -17%. The shipping cost to Sweden was hefty though. TR shop had a better offer but they didn't leave any guarantee that I should get the windscreen in one piece.

 

Datum Nov 10 2017

Köpte ett par ramar till "sidescreens" från en privat säljare i England, har inte riktigt bestämt om jag ska gå på original eller modifierat utförande. Reparationen redovisad på sidan Kaross.

Bought a couple of sidescreen frames from a private seller in UK, haven't decided yet if I'm going for originality or if I'm going to modify them. Repairing of the sidescreens documented under page Body.

 

 « Triumph TR2 build diary