« Triumph build diary

Drivlinal

Drivlina


Kolla även under Uppdateringar  där en del finns beskrivet. Also check under Updates  were some jobs are described.

Datum Oct 15 2015;

Det var lite förargligt glapp i drivaxlarnas splines, något som man kunnat leva med, men skönt att få bort klickandet när det växlar mellan motorbroms och pådrag. Pressade ur gamla knutkorsen för återanvändning av naven. Naven dras försiktigt med momentnyckel för att inte fördärva de känsliga gängorna i aluminiumgodset i bärarmarna. En del sätter i Helicoil eller pinnbultar med grövre dimension och UNC isf UNF för att det ska hålla bättre. För att få det riktigt bör man ha en jigg för rätt hålbild och vinkelrät borrning

I've had a little bit of play in the drive shaft splines, could have lived with it, but it will be nice to get rid of that clicking when changing load on drive shafts. Pressed out UJ:s so I could reuse old hubs. Hubs are fastend with torque wrench not to destroy threads in the aluminium trailing arms. Some people put in thread inserts or larger thread UNC studs to avoid hubs falling off. To do this you need a fixture to drill straight and in the right places.

       

Datum Oct 10 2015;

Har rättat till ett misstag som jag levt med över sommaren. När jag senast hade av växellådstunneln kopplade jag overdrivekontakt för tvåans växel till backljus och tvärtom. Detta observerades av en annan Triumphåkare som kommenterade att mina backljuslampor lyste ibland när jag körde framåt. Som tur var hade jag inte försökt batt backa när overdriven var aktiverad, detta hade kunnat rasera lådan eftersom det absolut inte går att backa overdrivlådan. Jag drog mig för att göra det eftersom det är väldigt mycket som måste plockas ur fr att komma åt kontakterna.

Fixing silly mistake I've lived with this summer. Last time I had the gearbox cover of, by mistake I connected overdrive switch for second gear to reverse light and reverse switch to OD. Didn't notice it until a friend told me reverse light was on while driving forward. Could have caused serious problems trying to reverse with OD engaged! A lot of work to make it right.

 

Datum Feb 15 2015;

Monterat tillbaka nyrenoverad differential

Newly refurbished differential going back in.

 

Datum Feb 07 2015;

Plockat ur gamla differentialen

Removed the old differential

 

Datum Jan 29 2015;

Plockat ur växelförarmekanismen för att byta tätningarna där växelförarna går igenom till växelspaken, misstänker att det är där jag haft ett litet förargligt läckage. Hade som tur var bra hjälp av Buckeye Triumphs det finns kluriga låskulor inne i växelförarhuset" som gör att man måste ta ut växelförarna i en viss sekvens (backen, 3/4 och sist 1/2)

Removed gearshift mechanism so I could renew the seals for gear shift rods, it's been leaking a little bit (not so easy to find). Luckily I had great help from Buckeye Triumphs, there are some tricky interlocking balls inside the mechanism that forces you to remove the rods in a certain sequence (reverse, 3/4 and last 1/2)

     

Datum Jan 27 2015;

Har plockat ur pedalstället för att fixa glappet i kopplingspedalen, passade på att fräscha upp själva ramen. Svetsade lite vid det uppslitna hålet i kopplingspedalen, fixade en ny bussning av ett nylonrör och en ny låspinne av en M10 skruv.Passade också på att byta växellådsfästet, var på håret att det hade gått utan att koppla loss kardanen, men icke.

Took out the pedal box so I could fix the play en the clutch pedal, took the opportunity to freshen up the entire box. Welded a bit in the worn hole in the clutch pedal, drilled and made a locking pin from a M10 bolt. Also made a bush from a nylon tube. Also took the chance to put in a new gear box support, almost got the old one out without disconnecting the prop shaft, but didn't work that way.

           

Datum Jan 22 2015;

Påbörjat jobben runt växellådan, framförallt byte av tätningar runt växelförarna, och för att komma dit måste i princip all inredning monteras ur. Men på vägen dit såg jag att fästet för hävarmen från solenoiden var helt hopdraget vilket måste betyda att armen inte fäster riktigt som den ska på axeln så jag demonterade den, sågade upp spåret och monterade tillbaka (förhoppningsvis i rätt läge). Detta kan ha varit förklaringen till att OD har på senare tid ibland varit lite svår att få i. Jag har också tagit upp en lucka i sidan på kåpan över växellådan så att man lite enklare ska kunna komma åt att justera solenoidens ingrepp.

Started some jobs around the gearbox, main job is to put in new seals around selector shift arms and to get at it I need to practically remove all interior trim. On the way I noticed that the lever arm from OD solenoid was very "tight" on the axis (meaning there was no way to tighten the bolt anymore) so I took the lever off and cut the gap open and refitted it(hopefully in the right position). This might have been the cause why OD has been hard to engage from time to time lately. I've also made a hatch in the side of the gear box cover to be able to adjust the arm without taking out the whole interior of the car.

           

Datum Apr 2014;

Det var fortfarande problem med obalans i kardanaxeln trots byte av drivknutar. Jag kostar inte på en balansering utan köpte en ny från Moss, 1700 kr inkl. frakt. Enda tråkiga med att byta kardan är att man måste riva avgassystemet, men nu är den nya kardanen på plats.

It was still a problem with vibrations in the prop shaft even though I fitted new UJ:s. I didn't like the cost for balancing the old prop shaft, so I bought a new from Moss (using a discount offer). The only boring thing about replacing the prop shaft is that you have got to take away the whole exhaust system, but now it's done.

 

Datum July 2013;

Efter en långtur på 120 mil (se Driving) så började jag känna vibrationer i hastigheter mellan 65-95 km/h. Trolig orsak ett knutkors i kardan eller drivaxel. Det visade sig att en kardanknut var dålig, men också att i den yttre leden på drivaxeln snurrade lagerkoppen i godset isf korset i lagret. Jag la ett par utvändiga svetsar för att krympa godset eftersom denna del med splinsen inte finns som reservdel. Det verkade fungera för jag fick pressa i de nya lagerkopparna. Det tråkiga är att man måste riva avgassystemet för att komma åt kardanen. Efter att ha pressat ur knutkorsen ur kardan och höger drivaxel (vänster drivaxel bytte jag i förra året vid den här tiden). Det visade sig att det var den främre knuten i kardanen som var dålig. På rekomendationer från det engelska TR-forumet beställde jag Volvos drivknut art.nr 3520997 från Skruvat (80 kr/st isf drygt 300 från Rimmer)

On my way home from a 800 mile drive (see Driving)I started felling vibrations in speeds between 35-55 mph. Cause probably a bad UJ in prop shaft or a drive shaft. The bad thing is that you hjave to remove the exhaust system to get to the prop shaft. After pressing out the UJ:s from right hand drive shaft (left hand drive shaft was renewed last year at this time of the year) and the prop shaft it showed that the front UJ of prop shaft was the problem, but also the outer UJ in the drive shaft where the cups were rotating not the axle of the cross. The part with the spline can't be found as sparepart, so I put a couple of welds on the outsid to shrink the metal and it seemed to work as I had to press the new cups in place. After probing the TR forum, I ordered (original GKN Part number 1.730.035, Volvo 3520997 or HS160) Volvo UJ:s ( http://www.tr-register.co.uk/forums/index.php?/topic/34236-uj-greasing/#entry254969 )

               

Datum July 2012;

På väg hem från Skåne började jag höra oroande ljud från bakvagnen, och ju närmare hem jag kom insåg jag att ett hjullager hade gett sig. Det var bara att läsa på på forum och handbok, och med det gjort insåg jag att jag inte hade utrustning för att byta lagren själv. Distansen mellan lagren hålls av en hylsa som stukas till rätt avstånd med en tolerans på 0,1 mm, alltså bet jag i det sura äpplet och beställde en utbytes drivaxel från Rimmer. Den är nu monterad och provkörd och allt OK igen.

On my way home from Sportcars meeting at Knutstorp Ring, I became aware a disturbing noise from the rear of the car. After some more miles it became clear that a wheel bearing was failing. So, consulting TR forum and handbooks I realised I didn't have the right tools to fit new bearings myself. Getting the spacer to a tolerance of 0.1 mm wasn't going to be possible. Reluctantly I ordered a refurbished drive shaft from Rimmer. It's now in place and tested and everything OK.

   

Datum xx;

Det som jag fixat i drivlinan är nya tätningar i diffen samt felsökt och hittat problemet med varför overdriven (typ A) inte fungerade. I silen i OD hittade jag en liten bult som skulle sitta under den interna pumpen så efter den var ditskruvad och olja påfylld fungerade OD som den skulle. Det slank med en bild på ljuddämparna som fick en uppfrächning

What's been done to the driveline is change of seals in diff and fixing a non functioning typ A overdrive. The problem with the OD was found in the sieve, a bolt that is supposed to sit below the internal pump. After the bolt was refitted and gearbox filled with new oil everything works as supposed to. There is also a pic. of the silencers that got an overhaul.

                       


 « Triumph build diary