« Westfield build diary

Bygga "garage" / Building a "garage"


Nov 2006


Skickade in bygglovsansökan på ett förråd, stadsplanen från 1909 tillåter inte garage där jag bor, jag är omringad av gång och cykelvägar (vilket öde för en bilentusiast)


Sent in application for building a "garage", but had to call it Storage room because city plan doesn't allow garages whre my house is (city plan from 1909!).


     


Manipulerade några bilder för att visualisera bygget

Tried to visualize what it was going to look like when finished.


Sept 2007


Jag blev uppsagd från garaget jag hyrde eftersom fastighetsägaren behövde platsen till en hyresgäst i hans lägenheter. Därför blev jag tvungen att sätta igång att bygga eget. Och så här såg det ut innan jag började bygga, en uteplats och ett litet förråd, allt på en betongplatta som behövde utökas ca 10 m2.

Couldn't keep the garage I rented because the owner needed it for other use.That is why a had to start bulilding my own. This is what it looked like before I started building, a "patio" and a small storage, all on a concrete floor that needed to be enlarged 10 m2 for the garage part.

 


Första spadtagen för grunden

First shovels of earth for foundation.

 


Lite mera grävt och börjat på stommen för uteplatsdelen, tanken med detta var att få en plats under tak för byggmaterialet

Done some more digging and started on structure for roof over "patio" so I'll get a space under roof for building materials.

   


Fått upp tak över uterumsdelen så jag kunnat börja riva gamla uterummet och förrådet

Got roof over patio so demolition of the parts where the garage will be has started.

   


Format för bottenplatta och ordnat med dränering

Preparing for concrete floor, putting down drains.

   


Armering och frigolitisolering på plats

Reinforcment and insulation in place

 


Takbalkar för garagedelen, tagit upp temporär port i planket för att kunna ta in material och för betongbilen att lossa genom.

Roof beams coming up, made temporary gate in the fence for unloading building materials and for concrete truck unloading.

    


Hämtat hem råspont och gipsskivor och börjat lägga tak, kvällarna börjar bli mörka.

Material for roof and walls, started on roof. Autumn evenings are getting darker.

   


Taket täckt med underlagspapp och golvplattan gjuten

Roof covered and concrete floor done.

   


Första snön har fallit 10 nov, påbörjat väggarna på garagedelen. Monterat dörr och fönster

First snow Nov 10, started on wall structures for the garage. Fitted door and window

       


Lecablocksväggen/brandmuren mot grannen på plats, börjar med isolering och innerväggar. Fortfarande lite snö ute (17 nov)

Firewall against neighbours property finished, starting with insulation and inner walls. Still some snow outside (Nov 17)

    


Arbetar inne med isolering och förläggning el, får upp ett par takskivor närmast garageporten så jag kan montera den och få huset tätt så jag kan hålla lite värme inne.

Working inside electrics and insulation. Putting up some boards in the roof so I can fit the garage door so I can keep some heat inside (freezing cold outside)

     


Monterat porten! Mycket mer jobb än jag räknat med.

Mounted the garage door, much more job than I've guessed.

   


Gips i väggar och tak, ett evinnerligt skruvande.

Roof and walls, a LOT of screws.

   


Lecaväggen tänker jag regla med 45x45 och isolera med frigolit

Preparing to insulate the brick wall with styrofoam.

     


Spackla och målat

Preparing for, and painting.

   


Elen inkopplad och ventilationsöppningar gjorda

Electricity connected and openings for ventilation done.

   

Dec 09 2007


Inflyttningsklart! Baxar in bilen, nivåskillnad till mark är 25 cm hög! Jag får inte göra infartsramp enligt bygglovet. Målning m.m. till våren.

Ready to use! Have to "lift" the car into the garage level differece is one foot. Building permit doesen't allow me to make a ramp on city property. Paint and some details have to wait until spring.

    


Jag hann inte måla golvet före inflyttning, så nu får jag göra det i en halva i taget

Hadn't time to paint the floor before bringing the car into the garage so now I'll have to paint half the floor at a time.

  

Jan 10 2008


Flyttat in verktyg mm.

Brought in the tools and carparts that had been scattered all around the place

    

April 2008


Byggt klart planket och "porten" i planket

Finished the fence/wall and made a door.

   

 « Westfield build diary