« Lotus 2 Eleven kit car build diary

Drivlinal

Drivlina


Kolla även under Uppdateringar  där en del finns beskrivet. Also check under Updates  were some jobs are described.

Datum 22 Feb 14

Upptäckte att jag monterat den krokiga drivaxeln på vänster sida, nu utbytt.

Discovered that I had fitted the bent driveshaft on the LH side, now replaced with a good one.

   

Datum 22 Jan 27

4 nya däck hemma. det blev Hankook Ventus, kollade även på Kumho, Toyo och Yokohama men valde Hankook på däckfirmans rekomendation.

4 new tires home, I did choose Hankook Ventus, checked out Kumho, Toyo and Yokohama but the choice became Hankook on the recommendation from the tyre shop.

     

Datum 22 Jan 10

Gjort ren och målat drivaxlarna samt återmonterat.

Cleaned, painted and refitted the driveshafts.

     

Datum 21 Sept 27

Tillverkat adaptrar till växelspaksfästet för växelväljarvajrarna. Växlandet fungerar (bakvänt) och lite kärvt, kanske måste fila lite till på fästet på växellådan.

Made a couple of adapters to the gear stick mount for the gear shift cables. Gear shifting works but is not as smooth as I would like, so I might need to do some more adjustments to the bracket on the gearbox.

       

Datum 21 Sept 24

Fick inte växelmekanismen att fungera, började med att göra om vajerfästet för tredje gången. Monterade det modifierade grenrörsfästet som ger bättre passage för vajrarna.

Couldn't make the gearshift mechanism work, had to modify the cable bracket for the third time. Fitted the modified exhaust manifold support that gives a better passage for the cables.

       

Datum 21 Sept 17

Monterat drivaxlarna.

Fitted driveshafts.

 

Datum 21 Sept 05

Försökt reda ut hur växelmekanismen ska fungera, började med att göra om vajerfästet för att få bättre frigång mot grenröret. Tyvärr ger standardarmarna för växelväljaren och medföljande växelspakar helt inverterat växelmönster med ettan nere till höger. Det följde med ett set armar som skulle ge rätt lägen för växlarna, men tyvärr så passar inte den motviktsbelastade spaken på skaftet, eftersom den motviktsspak som sitter i växellådan är gjuten på axeln, vilket antagligen betyder att axel blir för kort om jag försöker ta bort befintlig arm. Bytt ände på ena växelvajeren så att den passar mot växelspaken. Efter en konversation men Monkeywrench garage fattade jag att Lotus använt Celicans växellåda som har växelmekanismen på framsidan, annars helt lika. Så nu är frågan om att lägga ut 5-6000 för en annan växellåda eller lära sig växla i ett inverterat mönster.

Trying to understand how gear stick and gear shift mechanism works, started changing the wire bracket to not have the wires so close to the exhaust manifold. Unfortunately standard shifter arms and the gear sticks that came with the car gives totally inverted shift pattern at the stick with 1 down at right. The car came with another set of arms for the gearbox which would give the normal pattern at the stick, but the counter weighted arm doesn't fit the shaft because the standard counterweight arm is welded to the shaft and removing the arm would cause the shaft becoming to short for the new arm. Cut off and welded in another end of one of the gear shift cables so it will fit against the gear shift stick. In a conversation with Monkeywrench garage, I learned that Lotus has used the gearbox from Celica, that box has the gear shift mechanism on the front side, but everything else is the same as the Corolla box. So, now is the question if I'll spend 5-600 for a Celica gearbox, or learn to shift gears in an inverted pattern.

               

 « Lotus 2 Eleven kit car build diary