« Lotus 2 Eleven kit car build diary

Drivlinal

Drivlina


Kolla även under Uppdateringar  där en del finns beskrivet. Also check under Updates  were some jobs are described.

Datum 21 Sept 17

Monterat drivaxlarna.

Fitted driveshafts.

 

Datum 21 Sept 05

Försökt reda ut hur växelmekanismen ska fungera, började med att göra om vajerfästet för att få bättre frigång mot grenröret. Tyvärr ger standardarmarna för växelväljaren och medföljande växelspakar helt inverterat växelmönster med ettan nere till höger. Det följde med ett set armar som skulle ge rätt lägen för växlarna, men tyvärr så passar inte den motviktsbelastade spaken på skaftet, eftersom den motviktsspak som sitter i växellådan är gjuten på axeln, vilket antagligen betyder att axel blir för kort om jag försöker ta bort befintlig arm. Bytt ände på ena växelvajeren så att den passar mot växelspaken.

Trying to understand how gear stick and gear shift mechanism works, started changing the wire bracket to not have the wires so close to the exhaust manifold. Unfortunately standard shifter arms and the gear sticks that came with the car gives totally inverted shift pattern at the stick with 1 down at right. The car came with another set of arms for the gearbox which would give the normal pattern at the stick, but the counter weighted arm doesn't fit the shaft because the standard counterweight arm is welded to the shaft and removing the arm would cause the shaft becoming to short for the new arm. Cut off and welded in another end of one of the gear shift cables so it will fit against the gear shift stick.

               

 « Lotus 2 Eleven kit car build diary