« Lotus 2 Eleven kit car build diary

Uppgraderingar / Updates, last entry mar 14 2024

Uppgraderingar    / Updates  

          

Datum 24 Mar 14

Precis när jag skulle ställa av bilen för vintern så kände jag bensinlukt igen, och än en gång läckte spridarröret. Har skaffat lite saker för att få koll på bränsletrycket. Det visade sig att den nya bensinpumpen jag skaffade som passar Elise S1 inte har någon tryckreglering eftersom den satt på Rovermotorn, medan Toyotamotorn inte har någon tryckreglering utan den ska skötas av pumpen. Därför har jag skaffat en reglerbar tryckregleringsventil, så nu bygger jag om bränsleledningarna och fixar en tetur till tanken. Första steget var att lyfta av bakre delen av karossen igen. Passade på att lyfta på ventilkåpan för att checka(och faktiskt byta) de 2 låsskruvarna för mekanismen till de ställbara kamaxlarna som sägs vara en svag punkt. Jag hade också fått tag i ett begagnat spridarrör att ersätta det läckande med, delen som läcker är ett sorts membran mitt på undersidan. Jag har tillverkat nytt fäste för regulatorn och modifierat ett befintligt att sätt filtret på. Jag har också skaffat en sensor för ABS-systemet som jag ska montera för att skicka en signal direkt till ECUn, normalt skulle signalen komma från ABS-datorn, sen till hastighetsmätaren och därifrån till ECUn, men hoppas det här kickar igång de variabla kammarna. Jag tycker mig förstått att ECU behöver en hastighetssignal för att aktivera flytten av kamaxlarna, och originalsignalen fattas ju eftersom jag inte har något ABS kvar.

Just as I was going to put away the car for the winter, I noticed petrol smell again, and once again the fuel rail was leaking. I've purchased some stuff to control the fuel pressure. I've blown 2 fuelrails, or rather the membrane that is situated at the underside and middle of the fuelrails. The problem was that the new fuel pump I bought is for the Elise S1 where the pressure regulator is at the Rover engine, but in my case with the Toyota engine, it should be at the pump. I am therefore installing a PRV and modifying the fuel pipes so I can get a return pipe to the tank. I've added a new bracket for the PRV and modified a surplus bracket to fit the filter to. While fitting the "new" fuel rail, I also lifted the valve cover to check the 2 locking screws for the cams which are said to be a weak spot, no visible problem, but new screws are in place anyway. The camshafts looked good. I've also purchased an ABS-sensor that I'm going to fit to a rear wheel to generate a speed signal to the ECU, and see if that will solve the problem with not getting "lift". I think I've understood that the ECU not only need rev. signal but also a speed signal to actuate the lift function. This signal would come from the ABS-system sent to the speedometer and from there to the ECU. But, as I have no ABS, I hope this fake signal will solve the problem.

Datum 22 Aug 03

Strax efter jag åkt hemifrån kände jag stark bensinlukt, öppnade motorhuven och allt var vått av bensin. Det visade sig att det läckte från fördelningsröret till spridarnam, från något som jag tror är ett membran troligen för tryckutjämning, se röd markering på bilden. En kompis körde mig hem och jag skruvade loss fördelningsröret från kompressormotorn och ersatte det på motorn i bilen, sen var det bara att fortsätta färden.

Just 10 km from home I felt a strong odour of petrol, stopped and opened the bonnet and everything was wet with fuel. It was the feeder pipe to the injectors that was leaking. Probably from a device for equalizing pressure, some sort of membrane /red circle in the picture). A friend picked me up and we returned home, I dismantled the same piece from the spare compressor engine and swapped the broken one, then I continued the trip.

Datum 2022 Jul 17

Behov av en första uppdatering efter endast 120 km på mätaren, bilen bara dog och en bekant fick dra hem mig, som tur var var det inte så långt hemifrån. Efter diverse elektrisk felsökning kunde jag konstatera att bensinpumpen gick, men ingen soppa upp till spridarna. Efter att ha demonterat pumpenheten ur tanken kunde jag bara konstatera att den flexibla plastslangen mellan pump och lock hade brustit. Tyvärr alltför tvär böj för att kunna ersätta med vanlig bränsleslang. Misstänker att slangen var ett etanoloffer. Så ny uppdaterad och etanolresistent pump beställdfrån Elise Shop i Holland, i princip halva priset mot från UK för samma pump.

Need for the first upgrade after only 120 km on the odometer, the car just died and a friend had to tow me home, luckily it wasn't far from home. After some faultfinding, I discovered that there was no fuel coming to the injectors even though the pump was humming. After removing the pump out of the tank one could see that the flexible plastic hose between the pump and the lid had ruptured. I thought of using a rubber hose but the bends on the hose are too narrow. I suspect ethanol has affected the hose. New and upgraded pump ordered from Elise Shop in Holland, almost half the price of UK sellers (same pump).

 

Datum 22 Jun 30

När jag körde kunde jag ibland höra ett skavande ljud, det visade sig att fälgarna bak nuddade stötdämparna i vissa lägen. Jag köpte 3 mm spacers på Biltema och problemet var löst.

While driving I sometimes heard a scraping sound, closer investigating gave that it was the rear rims just nudging the shocks from time to time. Easily solved by buying spacer at a local parts shop.

 

 « Lotus 2 Eleven kit car build diary