« Lotus 2 Eleven kit car build diary

Motor/Engine

Motor, Engine


Kolla även under Uppdateringar  där en del finns beskrivet. Also check under Updates  were some jobs are described.

Engine specification and engine number

 

2ZZ-GE TWC MTM 6F (engine type, twin cam, manual transmisson, 6 speed)

Toyota Corolla T-sport, 141 kW -03, engine no 2ZZ 0119867 from VIN noSB1KY28E70E008178

Drivebelt V-ribbed VKMV 6PK 1420

Toyota Corolla T-sport compressor, 160 kW -07, engine no 2ZZ 0171021 from VIN no SB1KY20E50F001106

Drivebelt V-ribbed VKMV 6PK 1980 (Compr. engine), length 1985 and 1990 will also fit

Engine oil Syntetic SAE 0-20W, 4,2 liter + oil cooler and + oil filter

Gearbox oil Syntetic SAE 75W-90 API GL-4, 2,4 liter


     

Hur den låter med kompressor
What it sounds like running with supercharger.

Datum 23 Apr 21

Efter varmkörning kokade motorn trots jag försökte lufta systemet, berodde troligen på luftficka före termostaten. Gjorde därför om dragningen av kylvattenröret på höger sida, och drog röret under generatorn istället för över, ny varmkörning visar att systemet nu fungerar. Efter att konstaterat att jag inte har några läckor monterade jag tillbaka tröskellådan och bakdelen av karossen.

After running the engine up to working temperature it overheated even though I tried to bleed the system, problem was probably an air-pocket in front of the thermostat. Rerouted the piping from above to beneath the alternator, and new run, up to working temperature shoved that the system now functions as it should. After verifying that there were no leaks, I put back the rear part of the body.

Datum 23 Apr 19

Kopplat upp reläet till kompressorns magnetkoppling med ström från säkringen "Wiper 25 A" via en strömbrytare, detta tills vidare. Måste klura ut hur jag kan få en vakumsensor med brytare koppla in och ur kopplingen beroende på trycket i insuget eller om det ska vara på differenstrycket över gasspjället?

Wired up the relay for engaging the magnetic clutch of the supercharger feeding it from the "Wiper 25 A" fuse and an on/off switch. This until I found out how to automatically engage/disengage the relay with some kind of pressure/vacuum sensor/switch functioning on he pressure in the manifold or the differential pressure over the throttle.

Datum 23 Apr 18

Var tvungen flytta ut fästen för oljekylaren några centimeter eftersom det kom väldigt nära drivhjulet för kompressorn.

I had to move the bracket for the oil cooler outwards because it came too close to the compressor.

Datum 23 Apr 17

Fick äntligen liv i motorn efter mycket felsökning i elsystemet. Kom slutligen på att jag hade haft samma problem med första motorn vid installation, och att några av mina nya kablar var "korsade" i en skarvkontakt. Nu är det dags att snygga till och lyfta tillbaka karossen. Kom också på att det är nästan precis ett år sen jag provstartade för första gången, den 22 april 2022.

Finally, it's alive after an extensive fault-finding process. At last, I remembered that I had a similar problem at startup of the first engine, and that the problem was "crossed" wires in my homemade wire loom. Now it's time tidy things up and lift the body back in it's place. I realized that was almost exactly one year ago that I first started the other engine, it was April 22 2022.

Short video of engine ideling. 


 

Datum 23 Apr 13

Fyllt växellådsolja, monterat drivremmen, 1980 mm var precis så den gick på 1990 mm hade varit bättre, och lyft i motorn. Katalysatorn monterad, påbörjat återmontage el. Var tvungen att flytta upp kylvattenröret framför motorn pga annorlunda generatorplacering på kompressormotorn och fick användning för mitt verktyg för att göra vulkar på rör.

Filled gearbox with oil, fitted the drivebelt, 1980 mm is just fitting, 1990 would have been better. Engine back in car. Cat is back, connecting the electrics. I had to move the cooling water pipe upwards because the location of the alternator is different on this engine. This gave me the opportunity to use my beading tool.

Datum 23 Apr 11

Gjort klar motorkåpan. Gjort luftintag i plåten under motorn. Bytt oljefilter.

Finished the engine cover. Made air intakes in the undertray. Fitted new oil filter.

Datum 23 Apr 09

Släppt ut drivaxlarna och lyft ur en motor, nästa snart på väg in.

Extracted the driveshafts and lifted out one engine, the next engine waiting to go in.

Datum 23 Apr 07

Lyft av karossen. Klätt motorkåpan med kolfiber och epoxi samt delat den från aluminiumformen, det ser ut somdet var snålt med epoxi, får nog lägga på lite mer så det täcker kolfibern helt.

Removed the rear part of the body to access the engine. Put on carbon fibre and epoxy on the engine coverand split it form the aluminium mould. It look like I need to put on another layer of epoxy to completely cover the carbon fibre.

Datum 23 Apr 05

Kapade av och svetsade igen röret för tillsatsluft vid kallstart. Börjat tillverka en motorkåpa, gjorde först försänkta skruvfästen med hålplåt för bra fäste i glasfibern. Tillverkade en pappersmall och klippte till en aluminiumplåt och valsade in förstärkningsribbor, plåten ska vara mall för glasfibern som ska täckas med ett sista lager kolfiberväv och epoxi.

I cut off and welded shut the pipe for extra air at cold start. I've started to make an engine cover, first I made a paper template and transferred it to a thin aluminium plate into which I rolled stiffenings, I made recessed pockets for screws with tops of drilled plates to better secure them to the GRP. The Aluminium plate is just a mould for the GRP. I will put a final layer of carbon fibre and epoxy to finish it off.

Datum 23 Apr 03

Jag har pysslat lite med kompressormotorn, så att den kan vara redo att stoppa in i bilen om de nya nycklarna fungerar med kompressormotorns styrbox. Passade på att montera tillbaka samlingsröret för spridarna som jag köpte på skroten istället för det som jag flyttade till motorn som sitter i bilen, jag hade köpt nya packningar till spridarna, eftersom jag slarvade bort en i samband med flytten av samlingsröret, nu på plats. Jag fick bocka om inloppsröret en aning för att det skulle gå fritt. Har också plockat bort ventilen för extraluft vid kallstart, ska kapa och plugga röret som går till grenröret också. Drivremmen som följde med motorn blev 60 mm för lång efter att jag gjorde eget fäste till generatorn. Jag spände remspännaren maximalt, skar av den gamla remmen och spände den för hand och kollade hur mycket överlapp jag fick mellan ändarna på remmen. Den gamla remmen var 2045 och jag fick 60mm överlapp vilkat ger 1985, närmaste standardlängd är 1980, så jag har beställt en sådan rem.

I've been tinkering with the compressor engine to be prepared to put it in the car if the new keys coded to the ECU works as planned. I fitted the fuel rail I bought from a scrap dealer to replace the one I used for the engine in the car, and I had to buy new seals for the injectors as I had lost one during the swap. I had to adjust the inlet pipe by bending it a bit different to fit this engine. I removed the air valve for air injection at cold starts, but still has to blind of the pipe leading to the exhaust manifold. The drivebelt became to long after I made the new bracket for the alternator. I cut the belt and compressed the belt tensioner, then fitted the belt and checked how much overlap I got. It is 60 mm, and as the original belt is 2045 mm the new belt shoul be 1985, the closest standard length I found is 1980, so that is what I have ordered.

Datum 22 Aug 03

Strax efter jag åkt hemifrån kände jag stark bensinlukt, öppnade motorhuven och allt var vått av bensin. Det visade sig att det läckte från fördelningsröret till spridarnam, från något som jag tror är ett membran troligen för tryckutjämning, se röd markering på bilden. En kompis körde mig hem och jag skruvade loss fördelningsröret från kompressormotorn och ersatte det på motorn i bilen, sen var det bara att fortsätta färden.

Just 10 km from home I felt a strong odour of petrol, stopped and opened the bonnet and everything was wet with fuel. It was the feeder pipe to the injectors that was leaking. Probably from a device for equalizing pressure, some sort of membrane /red circle in the picture). A friend picked me up and we returned home, I dismantled the same piece from the spare compressor engine and swapped the broken one, then I continued the trip.

Datum 22 Jun 28

Äntligen klar med kylsystemet, dels problemet med små krypläckor vid några rörändar och sen lösning på problemet med luftning av kylaren. Först lång väntan på ett riktigt verktyg för att göra ordentliga vulkar på rörändarna, köpt från Useful tools i England. Att fixa detta betydde förstås rivning av tröskellådor mm. När allt var hopmonterat igen och provturen resulterade i att motorn kokade insåg jag att jag inte lyckats lufta kylaren ordentligt, så jag köpte ett slangavstick från Dahlhems, DO88 har också, monterade på slangen efter att ha stansat hål med medföljande hålpipa och anslöt en bit bromsrör med en luftningsnippel i änden.

Finally finished with the cooling system, one problem was tiny leaks at some of the tube ends, probably due to bad beads, another problem was the overheating bue to insufficient bleeding of the radiator. To make proper beads I bought a tool from Useful tools England. To get the piping out of the car I had to dismantle the sills among other things. When everything was in place and the testdrive resulted in overheating, I ordered a hose take-off, Revotec, cut a hole in the hose with the punch that came with the take-off set, and fitted it and added a piece of brake line ended with a bleed nipple.

Datum 22 Apr 20

Jättenöjd idag då motorn äntligen tände efter veckor av felsökning i scheman och kabelhärvor, felet mitt eget så klart, hade klippt bort ca 20 cm signalledning till ECU som ska förmedla signalen att tändningen är på. Innan dess fungerade allt utom just gnistan på stiften.

Really pleased today when the engine finally fired up after weeks of troubleshooting in diagrams and wire looms. The fault was my own of course, I had cut out about 20 cm of signal wire to the ECU, the wire that tells the ECU ignition is on. Before that everything worked except the spark on the plugs.

Second time turning of the key, one plug oft to confirm spark makes the sound a bit odd. 


 

Short video of engine ideling. 


 

And this is what it sounds like reving it up a bit. 

 

Datum 22 Apr 05

Monterat slangarna till bränslepåfyllning, fyllt glykolvatten (5 liter) och satt batteriet på laddning samt nytt batteri i nyckeln.

Fitted the fuel hoses, had to buy a bit larger hose to make it possible to use the old filler neck. Filled the cooling system with glykol water, 5 litres. Put the battery on charge. Also put a new battery in the ignition key.

Datum 22 Mar 09

Anpassat avgasrör och änddämpare till öppning i karossen.

Adapted end of exhaust system to opening in the body.

 

Datum 22 Jan 28

Gjort färdig värmeskölden, i två delar för att kunna montera den.

Finished the heat shield, made it in two parts to make it possible fit.

Datum 22 Jan 27

Dragit bränsleledning inklusive filter. Har lindat en bit av avgasröret med isolering för att minska värmeutstrålningen. Har också börjat tillverka en värmesköld runt avgassystemet.

Traced the fuel line including fuel filter. Wrapped the hottest part of the exhaust pipe to reduce the heat radiation. I've also started making a heat shield.

Datum 22 Jan 25

Återmonterat grenrör och avgassystem efter att äntligen fått tag i rätt grenrörspackning.

Refitted the exhaust manifold and exhaust system after finally finding the correct manifold gasket.

Datum 22 Jan 21

Jag har pluggat luftinsprutningsportarna i toppen, behövs egentligen inte då grenröret inte har öppningarna uppborrade, men jag borrade upp portarna från 8 till 8,5 mm och gängade M10x1,5 mm smat drog dit en stoppskrup säkrad med Locktite.

I've plugged the air injection ports. starting with increasing diameter from to 8.5 mm, tapping M10x1,5 mm and inserting grub screws coated with Loctite.

Datum 22 Jan 13

Modifierat gasvajer lite och kopplat in den. Tillverkat en adapterbit för att ansluta kopplingshydrauliken, övergång från 1/4" rör och UNF-gänga till 4,75 mm rör och mm-anslutning i slavcylindern.

Modified the accelerator wire a bit and conneted it to the engine. Manufactured an adpter pipe between Lotus 1/4" pipe and UNF thread to Toyota 4,75 mm pipe and mm thread in the slave cylinder.

Datum 22 Jan 11

Blindar bort luftinsprutningen, finns tydligen två varianter, en via topplocket (som är bortblindat i mitt grenrör) och den här varianten där luften blåses in i grenröret. Jag kapar och svetsar igen matningsröret, i hålen i grenröret stoppar jag i en bit av en 6 mm skruv och lägger över en svetsloppa för att den inte ska ramla ur, vill inte svetsa i onödan i grenröret.

Blinding off the air pump inlets, obviously, there are two versions, one guiding the air through the head (those ports are blinded in my exhaust manifold) and the other version is air inlets in the manifold like mine. I cut and welded the supply pipe sealed, cut pieces of 6 mm screws and put them in the holes in the manifold, put a small weld dot to secure them and grinded smooth.

Datum 22 Jan 09

Motorn på plats i ramen igen.

Engine back in the chassis again.

Datum 21 Sept 30

Fått hem ett par nya fästen för avgasrörsupphängningen, samma som till MGF och därför billigare köpa hos MG än Lotus.

Got a couple of new hangers for the exhaust system delivered, same as for MGF, so much cheaper to buy from MG spare parts dealer than from Lotus.

Datum 21 Sept 23

Upptäckte en pöl olja under motorn, oljetråget håller inte tätt mot blocket. Försökte montera aluminiumtråget men det fungerade inte, något tog i, efter diverse mekande visade det sig att fördelningsplåten var boven, kapade av några hörn och sen fungerade det. Passade på att tillverka ett fäste för extra oljekylare, kommer dock inte att använda oljekylaren till den här motorn då den redan har en vattenkyld oljekylare inbyggd. Modifierade staget till grenröret för att få en bättre passage för vajrarna till växelspaken, modifierade även vajerfästet en gång till (inte på bild).

Discovered a puddle of oil under the engine, oil sump isn't sealing. Tried to fit the new aluminium sump, but no luck, after some trial and error I found out that the existing "spreader plate" was the culprit interfering with the new sump. Cut off some corners and made it fit. I also made a bracket for an external oil cooler, I won't use it with this engine as it already has a water-cooled oil cooler. Modified the exhaust manifold support to ease the passage of gear shift cables, also modified the cable bracket once again (no picture).

Datum 21 Sept 21

Gjort fäste för expansionskärlet och kopplat in kärlet. Svetsat in en nippel för expansionskärlet. Fyllt på motor- och växellådsolja samt bytt oljefilter.

Made a support for the expansion bottle and plumb it in. Welded in a nozzle for the expansion bottle. Filled engine and gearbox with oils and changed the oil filter.

Datum 21 Sept 20

Gjort klar kylvattenledningarna mellan kylare och motor, återstår inkoppling av expansionskärl och fäste för kärlet. Har monterat det nya luftfiltret för att kolla att det inte krockar med expansionskärlet och kylvattenledningarna.

Finished the plumbing of coolant pipes between engine and radiator, remains to plumb in the expansion bottle and make a support for it. Fitted the new air filter to check that it will not interfere with the expansion bottle.

Datum 21 Sept 19

Svetsat klart upphängningarna till avgassystemet, slipat bort skåror från anslutningen till grenrörspackningen. Börjat fixa kylvattenledningarna mellan kylare och motor.

Finished welding of the hangers for the exhaust system, grided away scoring in the flange that sits against the exhaust manifold gasket. Started fixing the plumbing of coolant pipes between engine and radiator.

Datum 21 Sept 18

Svetsat upp avgassystemet och börjat med upphängningarna.

Welded the exhaust system and almost finished the hangers.

Datum 21 Sept 17

Har börjat klura på avgassystemet, inte mycket plats, men med diverse böjar ska jag nog få dit det. Tillverkade en saknad klamma till upphängningen. Beställde en multirem PK6-1420 och den passade. Har också beställt diverse slangbitar för att börja sy ihop kylsystemet.

Started trying to figure out the exhaust system, not a lot of space, but with a lot of bends, I think I'll make it work. Made a missing bracket for the exhaust hangers. I ordered a new serpentine belt, PK6-1420, and it fitted. I've also purchased some radiator hoses to start making up the coolant system.

Datum 21 Sept 12

Bytte motor till den utan kompressor, 190 hk, passade på att kolla hur det ser ut där man måste plugga luftpumpsinblåsningen i toppen.

Switched engines to the one without compressor, 190 hp, took the opportunity to check what it looks like where I will need to plug the openings in the head for air inlet from the air pump (which I will not use).


 « Lotus 2 Eleven kit car build diary