« Lotus 2 Eleven kit car build diary

Kaross


Kolla även under Uppdateringar  där en del finns beskrivet. Also check under Updates  were some jobs are described.

2021 Feb 28

Fortsatt jobba med biten som ersätter originalvindrutans plats, nu med ett lager kolfiber.

Continuing working on the panel that substitutes the original windscreen in the body, now with a layer wowen carbon fibre.


     

2021 Feb 22

Fortsatt slipa och spackla upp lagade delar av karossen.

Continuing sanding and applying filler on repaired body parts.


   

2021 Feb 19

Medan jag jobbat med instrumentbrädan, passar jag på att även spackla upp lagade delar av karossen.

While working on the dashboard, I took the opportunity to apply filler on repaired body parts as well.


     

2021 Feb 14

Börjat fixa det trasiga hörnet framför vänster bakhjul, glasfiber är väldigt kladdigt att jobba med.

Started fixing the damaged corner in front of LH rear wheel, GRP is a sticky thing to work with.


   

2021 Jan 27

Börjat lite försiktigt med injustering av vänster skärms bakkant mot dörren. Nästa steg blev att tillverka en droppkant längst fram på aluminiumplåten mellan vindruta och huv. Jag kommer antagligen att använda aluminiumkonstruktionen som form för en glasfiberpanel.

Started the work on the body by adjusting LH wing in the rear end to line up with the door. Next job was making a channel, to collect and drain water, in the front edge of the aluminium plate between windscreen and bonnet. I'll probably use the aluminium as a mould for a GRP panel.


           

 « Lotus 2 Eleven kit car build diary